перепись население 2019

Главная  >>  Новости  >>  перепись население 2019

http://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-raunda-2020-goda/